Module COMPUTERvaardig

In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld voor het gebruik van apparaten, het maken en beheren van bestanden, netwerken en gegevensbeveiliging.

Deze module bevat de volgende hoofdstukken:

 1. Mobiele apparaten
 2. Netwerken
 3. Hardware
 4. Software
 5. Documentbeheer
 6. Veilige computerModule ONLINEvaardig

In deze module worden de basisbegrippen en -vaardigheden behandeld die betrekking hebben op internetgebruik, efficiënt zoeken naar informatie, online communicatie en e-mail. In deze module worden ook de belangrijkste onderwerpen van veilig dagelijks ICT-gebruik behandeld (malware, phishing, virussen.

Deze module bevat de volgende hoofdstukken:

 1. Internet
 2. Veilig online
 3. Zoeken op internet
 4. Internetbedreigingen
 5. Werken met mail
 6. Social Media

Module MEDIAvaardig

In de module Mediawijsheid gaat het om vaardigheden die een student nodig hebt om actief én bewust te kunnen deelnemen aan de mediasamenleving. De vaardigheden zijn gebaseerd op het Competentiemodel Mediawijsheid (Begrip, Gebruik, Communicatie, Strategie).

 1. Begrip
 2. Gebruik
 3. Communicatie
 4. Strategie
 5. Project - Voorbereid op stage/werk

Module INFORMATIEvaardig

In de module Informatievaardigheden leert de student over zoekmachines en hoe hij/zij beter kan zoeken door het stellen van een goede zoekvraag. Daarbij gaat het ook om het zoeken naar afbeeldingen en welke afbeeldingen je wel en welke je niet kunt gebruiken (auteursrecht). Aan de hand van het BIG6-model oefenen studenten met het vinden en verwerken van informatie. Ook het kritisch kijken naar gevonden informatie (nepnieuws) wordt behandeld, net als de betekenis van de AVG voor studenten.


Modules OFFICEvaardig

Voor OFFICEvaardig wordt gebruik gemaakt van de modules in Compact Online.

De volgende modules zijn beschikbaar:

 1. Compact Online - Word
 2. Compact Online - Excel
 3. Compact Online - Excel Financieel
 4. Compact Online - PowerPoint
 5. Compact Online - Outlook
 6. Compact Online - Access
 7. Compact Online - Office (bevat de basis van Word, Excel en PowerPoint).

Module TYPEvaardig

Als je basisvaardig wilt zijn voor ict maakt toetsenbordvaardigheid daar onlosmakelijk deel vanuit. In 10 lessen leert de student snel en foutloos met 10 vingers te typen.